Team

Iedere advocaat binnen ons team is specialist in eigen materie. Door nauw overleg kan op die manier steeds tot de beste oplossing gekomen worden voor uw dossier.

Ons secretariaat zorgt voor een vlotte verwerking en afhandeling.

VACATURE - JOIN OUR TEAM!

Pollex advocaten zoekt versterking!

Interesse?

Klik op onderstaande vacature:

Mr. Cédric Labens | Advocaat-partner

Mr. Cédric Labens studeerde aan de Universiteit van Gent.

Tijdens zijn stagejaren was hij bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie Brugge vzw.

Hij behaalde zijn getuigschrift als curator en treedt op als bewindvoerder.

Mr. Labens is houder van het getuigschrift Supralat – Salduz, waardoor hij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen bij verhoren door de politie.

Hij engageerde zich verschillende jaren als lid van Rotaract Brugge-Zuid.

Mr. Olivier Ide | Advocaat-partner

Mr. Olivier Ide studeerde met onderscheiding af aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij liep stage bij het Openbaar Ministerie te Antwerpen en schopte het in de Jura Falconis pleitwedstrijd tot de finale.

Mr. Ide behaalde tevens zijn getuigschrift als curator.

Hij is eveneens houder van het getuigschrift Supralat – Salduz, waardoor hij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen bij verhoren door de politie.

Mr. Ide behandelt zowel dossiers in het Frans als in het Nederlands.

VACATURE - JOIN OUR TEAM!

Pollex advocaten zoekt versterking!

Interesse?

Klik op onderstaande vacature:

Mr. Pieter Calus | Advocaat

Mr. Pieter Calus studeerde in 1979 af aan de Universiteit van Gent.

Nadien volgde hij de gespecialiseerde opleiding ‘accountancy en fiscaal recht’, eveneens aan
de Universiteit van Gent.

Sinds 1980 is mr. Calus advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Hij heeft een bijzondere interesse in het fiscaal recht, maar hij verdiept zich evenzeer in het familiaal vermogensrecht en het goederenrecht.

Mr. Ina Taillaert | Advocaat

Mr. Ina Taillaert studeerde in 1998 af aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Sindsdien is zij actief als advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Nadien volgde ze eveneens haar master-na-masteropleiding Notariaat.

Met 24 jaar beroepservaring behandelt Mr. Taillaert dossiers binnen de meest uiteenlopende rechtstakken. Ze behandelt voornamelijk vastgoed gerelateerde dossiers.

Mr. Nick De Wint | Advocaat

Mr. Nick De Wint studeerde rechtspraktijk aan de Howest te Brugge, alsook rechten én criminologische wetenschappen aan de Universiteit van Gent.

Hij is advocaat aan de balie van West-Vlaanderen en aan de balie van Middelburg-Breda en procedeert tevens in de Oostkantons.

Hij is gespecialiseerd in het omgevings- en handhavingsrecht en is houder van het getuigschrift 'Cassatieprocedure in strafzaken'.

Mr. De Wint is plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van Oostende.

Mr. Kitty D'hondt | Advocaat

Mr. Kitty D'hondt studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Zij is advocaat aan de balie van West-Vlaanderen. Daarnaast is zij eveneens bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie Brugge vzw.

Mr. D'hondt behandelt dossiers in het straf-, jeugd-, familie- en verzekeringsrecht.

Zij behaalde het getuigschrift Supralat-Salduz waardoor zij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen bij verhoren door de politie.

Verder volgde zij de opleiding Jeugdrecht.

Mr. Loes Roels | Advocaat

Mr. Loes Roels studeerde aan de Universiteit van Gent en liep stage bij verschillende advocatenkantoren.

Mr. Roels heeft een bijzondere interesse voor het strafrecht en is houder van het getuigschrift Supralat – Salduz, waardoor zij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen bij verhoren door de politie.

In 2024 won mr. Roels de pleitwedstrijd van balie West-Vlaanderen in het Hof van Assisen te Brugge, waarna ze nogmaals bekroond werd met de publieksprijs.

Mr. Rebeka Duraku | Advocaat

Mr. Rebeka Duraku studeerde af met onderscheiding af aan de VUB waar ze zich specialiseerde in strafrecht en burgerlijk procesrecht.

Sindsdien is ze advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Mr. Duraku heeft een bijzondere interesse voor het strafrecht en familierecht, maar zij verdiept zich evenzeer in andere rechtstakken.

Daarnaast is Mr. Duraku houder van het getuigschrift Supralat – Salduz, waardoor zij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen bij verhoren door de politie.

Mr. Axelle Peel | Advocaat

Mr. Axelle Peel studeerde in 2022 af aan de Universiteit van Gent.

Sindsdien is zij actief als advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Mr. Peel heeft een bijzondere interesse voor burgerlijk recht, familierecht en strafrecht.

Daarnaast is Mr. Peel houder van het getuigschrift Supralat – Salduz, waardoor zij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen bij verhoren door de politie.

Mr. Norbert Demeulenaere | Ere-advocaat

Mr. Norbert Demeulenaere studeerde in 1978 af aan de Katholieke Universiteit Leuven en was 42 jaar advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Sinds 2001 is hij bemiddelaar in familiezaken.

Hij heeft het getuigschrift 'Cassatieprocedure in strafzaken' (Ovb 15-146).

Hij was gedurende 20 jaar docent in het handels- en vennootschapsrecht bij Syntra West en geeft eveneens voordrachten over huwelijksvermogensrecht, erfrecht en testamenten.

Sinds 2020 is Mr. Demeulenaere ere-advocaat.

Regina Pongers | Back-office

Regina Pongers is afgestudeerd als maatschappelijk assistente - afstudeerrichting maatschappelijk adviseur aan de Hogeschool Gent.

Nadien werkte zij bij diverse federale en Vlaamse overheden.

Zij volgde de basisopleiding schuldbemiddeling en tevens opleidingen tot virtual assistant en online business coach.

Zij heeft een bijzondere interesse voor bewindvoering, alsook voor de zichtbaarheid en profilering van ondernemingen.

Website by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x